1. Miltelinių dažų nutekėjimas iš rezervuaro

 • Per aukštas oro spaudimas
 • Per smulkus miltelinių dažų sudedamųjų dalelių dydis

2. Netolygiai pasiskirsčiusi miltelinių dažų danga

 • Nepakankama miltelinių dažų lygis rezervuare
 • Membrana suspausta arba drėgna
 • Bloga miltelinių dažų kokybė

3. Nepakankamas miltelinių dažų maišymas rezervuare

 • Per smulkus miltelinių dažų sudedamųjų dalelių dydis
 • Užsikišęs arba nešvarus rezervuaro filtras
 • Per smulkus rezervuaro filtras
 • Bloga milteliniu dažų kokybė
 • Akivaizdus drėgnumas

4. Dažų susisluoksniavimas į du sluoksnius (stambių dalelių ir smulkių)

 • Nepakankama miltelinių dažų lygis rezervuare
 • Per smulkus miltelinių dažų sudedamųjų dalelių dydis

1. Užkišimas dėl susiformavusių gumuliukų ar susilydžiusių miltelinių dažų

 • Rezervuare nesimaišo dažai
 • Reikia pakeisti antgalius
 • Per žemas oro slėgis sistemoje
 • Užkišti vamzdeliai užterštais dažais
 • Suspausti ar sulankstyti vamzdeliai
 • Susikaupę dažai
 • Dažų dalelės per aštrios

2. Nepakankamas miltelinių dažų padavimas

 • Užsikišimas dėl išsilydžiusių dažų
 • Drėgmės buvimas ore
 • Per didelis oro slėgis
 • Antgaliai turi būti pakeisti
 • Dažų perteklius vamzdeliuose
 • Per smulkus miltelinių dažų sudedamųjų dalelių dydis arba per aštrios
 • Tam tikra miltelinių dažų sudėtis, kai kurios miltelinių dažų sudėtinės medžiagos yra linkusios į susilydimą

1. Nepakankamas įkrovimas. Nepakankamas miltelinių dažų įelektrinimas ir nepakankamas gaminio laidumas elektros krūviui

 • Generatorius pateikia nepakankamai įtampos
 • Blogas įžeminimas
 • Per didelis miltelinių dažų kiekis
 • Dažymo kabinoje per didelis oro drėgnumas
 • Drėgni dažai
 • Per aukštas oro slėgis
 • Per didelis grandinės greitis

2. Nepakankamas miltelinių dažų prikibimas prie gaminio

 • Blogas konvejerio įžeminimas, izoliuoti tempimo kabliai
 • Per aukštas oro slėgis
 • Purkštukai per toli nuo gaminio
 • Per didelis oro išsiurbimas iš dažymo kabinos iššaukia oro sūkuriavimą
 • Per žema generatoriaus įtampa
 • Per aštrios miltelinių dažų dalelės

3. Kibirkščiavimas

 • Per aukšta įtampa
 • Dažant, tribostatika gali iššaukti elektros įkrovą vamzdelių viduje
 • Neteisinga vamzdelių ar kanalų pagaminimo medžiaga
 • Blogas įžeminimas

4. Nepakankamas miltelinių dažų įsiskverbimas į ertmes
Nepakankamas miltelinių dažų įsiskverbimas į ertmes ar kampus (Faradėjaus dėsnis)

 • Nepakankamas miltelinių dažų kiekis
 • Blogas įžeminimas
 • Pernelyg didelė įtampa
 • Per aukštas oro slėgis
 • Neteisingai pasirinkta dažymo pistoleto padėtis
 • Per smulkus miltelinių dažų sudedamųjų dalelių dydis

5. Dažų atstūmimas nuo gaminio

 • Per didelė įtampa
 • Dažymo pistoletas per arti gaminio
 • Blogas įžeminimas

6. Nereguliarus miltelinių dažų debesies judėjimas

 • Per sausas oras dažymo kabinoje
 • Blogas miltelių padavimas
 • Žemas dažymo kabinos oro siurbimo efektyvumas

7. Netolygus dažų padavimas

 • Per žemas oro slėgis
 • Suploti ar sulenkti vamzdeliai ar kanalai
 • Reikia išvalyti antgalius arba pakeisti juos naujais

8. Netolygus miltelinių dažų padavimas pliūpsniais

 • Dažymo pistoleto dalys susidėvėję
 • Blokuoja išsilydę milteliniai dažai
 • Kanalai, antgaliai blokuojami miltelinių dažų gumuliukais
 • Nereguliarus oro padavimas dėl per žemo oro slėgio
 • Dėl miltelinių dažų dalelių pasiskirstymo

1. Per didelis panaudotų miltelinių dažų kiekis nebetinkamų naudoti dažų rezervuare

 • Užblokuota panaudotų miltelinių dažų sistema dažais
 • Pažeistas rezervuaro filtras
 • Per smulkios miltelinių dažų dalelės
 • Neteisingas oro išsiurbimas ciklono skyriklyje

2. Panaudotų dažų užteršimas

 • Pakartotinai naudojamų miltelinių dažų filtravimo sietelio nėra, pažeistas arba neveiksmingas
 • Nuo pakabinimo kablių byra išsilydžiusių dažų gabaliukai į dažymo kabiną
 • Dažymo kabinoje užterštas oras
 • Priemaišos ar dalelės prikimba prie gaminio, kuris bus dažomas

3. Milteliniai dažai nusėda ant dažymo kabinos sienelių
Milteliniai dažai nusėda ant dažymo kabinos sienelių, nepakankama oro cirkuliacija dažymo kameroje

 • Užsikišę dažymo kameros filtrai
 • Panaudotų miltelinių dažų filtravimo sietelis per smulkus
 • Per didelis miltelinių dažų kiekis dažymo kabinoje
 • Per plati dažymo kameros anga

1. Nepakankamas milteliniu dažų maišymas maišymo rezervuare

 • Oro slėgis per žemas rezervuare
 • Užkišta maišymo membrana
 • Oro sistemoje per daug drėgmės
 • Per daug drėgmės milteliniuose dažuose
 • Blogas miltelinių dažų takumas

2. Lankstūs vamzdeliai arba užteršti antgaliai

 • Milteliniai dažai lydosi antgaliuose arba dažymo pistoleto kanaluose
 • Blogos miltelinių dažų lengvumo savybės
 • Cheminė miltelinių dažų sudėtis neatitinka dažymo įrangos charakteristikų

3. Užsikišęs dažymo pistoletas

 • Milteliniai dažai lydosi dažymo pistoleto viduje ar antgalyje
 • Bendras miltelinių dažų užteršimas pašalinėmis dalelėmis

1. Nepakankamas dengiamumas

 • Žemas miltelinių dažų elektrostatinis įkrovimas (susisiekti su dažymo
  įrangos specialistais)
 • Blogas įžeminimas (nuvalyti kablius)
 • Antgaliai paduoda per mažai miltelinių dažų
 • Nesuderinamas miltelinių dažų dalelių dydis

2. Nepakankamas miltelinių dažų skverbimasis į ertmes ar kampus

 • Blogas miltelinių dažų padavimas
 • Blogas įžeminimas
 • Per didelis miltelinių dažų debesis išeinantis iš antgalio

3. Milteliniai dažai nelimpa prie gaminio arba lengvai nukrenta nuo jų

 • Žemas miltelinių dažų elektrostatinis įkrovimas
 • Dažų padavimas ar oro slėgis per didelis
 • Neteisingas miltelinių dažų dalelių dydžių paskirstymas

1. Blogas lankstumas ir smūginis atsparumas

 • Nepakankamos iškaitinimo sąlygos
 • Nepakankamas kaitinimas arba paruošimas
 • Pernelyg didelis dangos storis

2. Silpnas sukibimas (adhezija)

 • Nepakankamas kaitinimas arba paruošimas
 • Nepakankamos iškaitinimo sąlygos

3. Blogas atsparumas korozijai

 • Nepakankamas kaitinimas arba neteisingas paruošimas
 • Nepakankamos iškaitinimo sąlygos

4. Blogas cheminis atsparumas

 • Nepakankamos iškaitinimo sąlygos
 • Neteisingai parinkti dažai

5. Nepakankamas kietumas atsparumas brėžimui

 • Nepakankamos iškaitinimo sąlygos
 • Neteisingai parinkti dažai

6. Blizgumo neatitikimas

 • Neteisingai parinktos iškaitinimo sąlygos

7. Dažų užteršimas

 • Panaudotų miltelinių dažų surinkimo sistemos tipas
 • Užteršti nenaudoti dažai

8. Neryškios ar išblukusios dėmės ant nudažyto paviršiaus

 • Netinkamas paruošimas
 • Riebaluotas gaminio paviršius
 • Dažymas kitokio metalo ar lydinių (varis ar žalvaris gali pakeisti spalvą)
 • Esantys oksidavimosi židiniai

9. Pageltonavimas

 • Išmetamosios dujos krosnyje
 • Per ilgas kaitinimo laikas
 • Per aukšta temperatūra krosnies viduje

10. Sluoksnio sumažėjimas
Sluoksnio sumažėjimas su blogu paviršiaus padengimu

 • Tepalo liekanos
 • Neišdžiovinti gaminiai
 • Nepakankamas nuriebalinimas

1. Sluoksnis matiškesnis ar su spalvos pakitimais

 • Per aukšta krosnies temperatūra
 • Per ilgas kaitinimo laikas
 • Užteršimas kitais nesuderinamais dažais
 • Ryšys su garais kaitinant (vandens, tirpiklių) ar kaitinimo krosnies degiklių išmetamosiomis dujomis

2. Gabaliukų ar kitų dalelių atsiradimas

 • Blogas paruošimas (kontroliuoti nuplovimą)
 • Nešvarus metalo paviršius
 • Nepakankama miltelinių dažų kokybės kontrolė
 • Sulipę milteliniai dažai nes buvo laikomi per aukštoje temperatūroje
 • Drėgni dažai

3. Blogas išsiliejimas-formuojasi apelsino žievė

 • Gaminio temperatūros kilimas krosnyje per lėtas arba per greitas
 • Laikymas krosnyje per ilgai arba netinkamu rėžimu
 • Drėgmė
 • Dažai netinka trumpam išlaikymui
 • Per aukšta įelektrinimo įtampa
 • Taikomas per aukštas oro slėgimas

4. Formuojasi krateriai

 • Miltelinių dažų užteršimas kitos kilmės milteliais
 • Trūksta iškaitinimo arba blogas paruošimas
 • Užteršimas nesuderinama medžiaga (pvz. Silikonas)
 • Per greitas temperatūros kilimas krosnyje

5. Formuojasi smulkios skylutės-krateriukai

 • Milteliniuose dažuose per daug drėgmės
 • Gaminio lydiniai ar akytas paviršius traukia orą ir aukštoje temperatūroje sprogsta
 • Drėgni gaminiai
 • Per greitas temperatūros kilimas krosnyje

6. Nepakankamas dangos storis

 • Per mažai užpūsta miltelinių dažų
 • Užsikišę antgaliai
 • Silpnas elektrostatinis laukas, nešvarūs kabliai ar dažymo pistoletas per toli nuo gaminio paviršiaus
 • Per didelis grandinės greitis
 • Dalelių dydis per smulkus, dalelių svoris skirtas naudoti elektrostatiką

7.Pernelyg didelis dangos storis

 • Užpūsta pernelyg daug miltelinių dažų
 • Per stiprus elektrostatinis laukas
 • Per daug antgalių
 • Per ilgai gaminiai stovi dažymo zonoje
 • Dažant rankiniu būdu per ilgai dažoma ta pati vieta